Welkom bij de Basisclub

De Hollandse zomerweek en de Zomerclub zitten vol. Wil je op de wachtlijst? Mail dan naar info@basisclub.nl. 

Wat wij doen

Bij de Basisclub en Dutchclub bieden we professionele begeleiding aan leerlingen in het basisonderwijs. Er wordt altijd een vertrouwde omgeving gecreëerd waar ruimte is voor spel en plezier. De leerlingen doen succeservaringen op, zodat ook het zelfvertrouwen groeit. Door persoonlijke aandacht wordt maatwerk geleverd.

Binnen de kleinschaligheid van de Basisclub zorgen we voor een veilige (leer)omgeving met een gezellige sfeer. Een betrokken team met vertrouwde gezichten staat altijd voor de leerlingen klaar. Om maatwerk te  kunnen leveren vinden we korte lijnen en afstemming met ouders en scholen belangrijk.

Spelenderwijs leren zorgt ervoor dat leren leuk wordt en onbewust gaat. Onze aanpak is motiverend en activerend met ruimte voor plezier. Er wordt gewerkt met uitdagende en afwisselende werkvormen aansluitend bij de interesses van de leerling. Tijdens een groepsmiddag is er wat lekkers in de gezellige pauze samen.

Er is aandacht voor het opstellen van (persoonlijke) leerplannen en evaluaties. We gebruiken aansprekende en remediërende materialen die aansluiten bij de leerdoelen en methodes op school. We stemmen af met alle betrokkenen (school, ouders en leerling), reageren snel en zijn goed bereikbaar.  

Onze benadering van leerlingen is positief waarbij we complimenten geven over hun goede inzet en handige aanpak. We geven opbouwende feedback met veel krullen. Het doel is de kinderen succeservaringen te laten opdoen zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen. We doen ons best om een lach op ieders gezicht te toveren met behulp van persoonlijke aandacht, krachtkaartjes en zo nu en dan een grap. 

Bij de Basisclub begeleiden we basisschoolleerlingen die extra aandacht nodig hebben in de (basis)kennis van taal, rekenen of andere vakken. We bieden zowel individuele remedial teaching als middagen in groepsverband aan. Er wordt altijd gewerkt aan de hand van een persoonlijk leerplan. 

Naast de Basisclub is er ook de Dutchclub waarbij de focus ligt op het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid. Met name het zelfvertrouwen vergroten bij het Nederlands spreken, het correct uitspreken van de woorden en het uitbreiden van de woordenschat staan hierbij centraal. 

Basisschoolleerlingen kunnen met verschillende hulpvragen en uitdagingen terecht bij de Basisclub. Diverse trainingen en trajecten zorgen voor maatwerk. Elke leerling kan zichzelf zijn binnen de kleinschalige, veilige en gezellige omgeving van de Basisclub.

Remedial teaching gezellig in kleinschalig groepsverband tijdens naschoolse middagen.

Op basis van een op maat gemaakt leerplan wordt gewerkt aan specifieke aandachtsgebieden. 

Een Basisclub dagdeel in de zomervakantie, waarbij leerlingen tegelijkertijd werken aan hun persoonlijke leerdoelen. Schrijf je nu in voor 18-22 juli 2022!

Een Basisclub dagdeel in de zomervakantie, waarbij leerlingen tegelijkertijd werken aan hun persoonlijke leerdoelen.

Intensieve individuele training in de executieve functies. Deze training vindt plaats op school.

Intensieve online training om het werkgeheugen te verbeteren. Deze volg je vanuit huis.

ONZE MISSIE

Het is onze missie om op een plezierige manier bij te dragen aan de persoonlijke groei van onze leerlingen. Wij geloven in de kracht van positieve en professionele begeleiding aan leerlingen in het basisonderwijs. Onze droom is dat de positieve, plezierige, persoonlijke en professionele Basisclub en Dutchclub begeleiding bereikbaar wordt voor alle kinderen in Amsterdam.

De Dutchclub organiseert bijeenkomsten speciaal voor internationale leerlingen (basisschoolleeftijd) die in Nederland wonen. Ons motto is leren door te doen en te spelen. Spelenderwijs leren maakt de taal levendig en vergroot het zelfvertrouwen in het Nederlands spreken. Elke leerling kan zichzelf zijn binnen de kleinschalige, veilige en gezellige omgeving van de Dutchclub.

Meer grip op de Nederlandse taal krijgen binnen een leuke leerzame omgeving.

Samen oefenen met een persoonlijke begeleider bij het lezen en spreken in het Nederlands.

Thematische lessen waarbij de kleuters samen spelenderwijs nieuwe woorden leren en meer vertrouwen krijgen in het Nederlands spreken.

Een vakantieweek om op speelse wijze de Nederlandse woordenschat uit te breiden en het zelfvertrouwen in het Nederlands spreken te vergroten. Schrijf je nu in voor 22-26 augustus 2022! 

Ervaringen

Club op school

De Basisclub biedt scholen een helpende hand bij de ondersteuning van basisschoolleerlingen waarvan verwacht wordt dat ze met extra aandacht meer uit zichzelf kunnen halen. Door persoonlijke en professionele aandacht krijgen kinderen meer grip op vakken die lastig voor hen zijn en/of de leerlingen worden uitgedaagd om hun taakaanpak te verbeteren.

Ons team

We zijn ontzettend blij met ons Basisclub team. Iedereen die bij ons werkt heeft hetzelfde doel en dat is het beste uit een kind naar boven halen door een positieve en persoonlijke aanpak. De achtergronden van onze collega’s verschillen, maar iedereen die bij ons werkt heeft een passie voor kinderen. Er wordt veel tijd genomen voor de voorbereiding van de begeleidingsmomenten. Ook organiseren we maandelijks een intervisie moment waar ruimte is om leerlingen te bespreken en deskundigheidsbevordering op de agenda staat.

0 +
Scholen
0 +
Samen
werkingen
0 +
Leerlingen

Strijd jij ook mee voor
kansengelijkheid?

Om de Basisclub en Dutchclub voor alle Amsterdamse basisschoolleerlingen beschikbaar te laten zijn en de kansengelijkheid binnen het basisonderwijs te vergroten, zijn wij op zoek naar mogelijkheden en samenwerkingen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan kansengelijkheid in Amsterdam? Of wilt u met ons brainstormen over (structurele) mogelijkheden? Plan dan een kennismaking of ondersteun een leerling met een bijdrage naar keuze.
nl_NL