Beter bij de les training

Een effectieve methode voor het verbeteren van de executieve functies van basisschoolleerlingen

De Beter bij de les training is een bewezen effectieve methode voor het verbeteren van de executieve functies van basisschoolleerlingen (va. 8 jaar). Executieve functies zijn de regelfuncties van het brein, zoals o.a. het werkgeheugen, aandacht richten  & plannen. Deze functies spelen een belangrijke rol bij het leren en zijn voorspellend voor leerprestaties.

Tijdens de training krijgen kinderen meer inzicht in hun leergedrag zodat ze zichzelf uiteindelijk zo veel mogelijk zelfstandig kunnen bijsturen. Ook de ouders en leerkracht krijgen meer inzicht in het leergedrag van het kind waardoor ze hen doelgericht kunnen ondersteunen. Het adaptief trainen van de werkgeheugencapaciteit wordt gecombineerd met het aanleren van leerstrategieën ten aanzien van aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag. Tijdens de training wordt het kind continue gewezen op de aanpak en werkwijze, zodat een kind leert om op zichzelf te reflecteren en zichzelf te controleren. Ook leert een kind om op een (andere/handige) manier om te gaan met zijn/haar zwakkere functies waardoor diegene er minder last van heeft in de praktijk.
Uit de praktijk blijkt dat de meeste kinderen de oefeningen leuk vinden om te doen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het geven van effectieve, positieve feedback om het kind te motiveren.

De training in de praktijk

  • De training is intensief en vindt plaats onder schooltijd op school. De generalisatie van de aangeleerde vaardigheden wordt zo bevorderd.
  • De leerkracht speelt een actieve rol bij het leerproces van het kind waardoor het kind tijdens en na de training wort ondersteund om te blijven oefenen.
  • Ook de ouders worden bij de training betrokken door in voorlichtingsbijeenkomsten uitleg te krijgen over executieve functies, de inhoud van de training en hoe ze thuis het oefenen met de vaardigheden kunnen voortzetten. 
  • Het duurt in totaal ongeveer 6 weken, verdeeld over 25 trainingssessies.
  • 4 of 5 keer per week vindt een individuele trainingssessie plaats met de leerling en de Beter bij de les coach of trainer.
  • Elke trainingssessie duurt 45-60 minuten.

Meer info nodig?

Neem contact met ons op via info@basisclub.nl voor meer informatie over de Beter bij de les training bij de Basisclub.
nl_NL