Bij de Basisclub begeleiden we basisschool-leerlingen die extra aandacht nodig hebben in de (basis)kennis van taal, rekenen of andere vakken. Met alle leerlingen wordt altijd gewerkt aan een persoonlijk leerplan waarbij de leerlingen gericht extra ondersteuning krijgen bij vakken die een uitdaging voor hen zijn. Er is ruimte voor herhaling en extra uitleg over wat er op school geleerd is, pre-teaching over wat er binnenkort op school geleerd wordt. Er is ook aandacht voor het plannen en organiseren van huiswerk en de te leren toetsen, zodat  een bovenbouwleerling voorbereid wordt op de overgang naar het middelbaar onderwijs.
Onze begeleiding is waardevol voor veel leerlingen. Ze doen succeservaringen op, zodat ook het zelfvertrouwen en de motivatie groeit. Er wordt veel tijd besteed aan het aanleren van een handige (taak)aanpak, waar een kind op terug kan grijpen in de toekomst.

Werkwijze

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt samen met de ouders en de leerling besproken waar de focus op moet liggen. Ook kan er (indien gewenst) contact opgenomen met de leerkracht om een compleet beeld van de focuspunten te krijgen. Onze ervaring is dat een samenwerking met school heel waardevol is. Samen bepalen we of individuele Basisclubsessies of de Basisclub groep middagen (8 leerlingen, 2 begeleiders) het meest passend zijn. Elk Basisclub blok bestaat uit 10 sessies waarna een schriftelijke evaluatie volgt om de ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Daarna worden nieuwe afspraken gemaakt. De gezellige, mooie ruimte van de Basisclub zorgt voor een prettige werksfeer.

Ervaringen

Remedial teaching gezellig in kleinschalig groepsverband tijdens naschoolse middagen.

Op basis van een op maat gemaakt leerplan wordt gewerkt aan specifieke aandachtsgebieden. 

Een Basisclub dagdeel in de zomervakantie, waarbij leerlingen tegelijkertijd werken aan hun persoonlijke leerdoelen.

Een Basisclub dagdeel in de zomervakantie, waarbij leerlingen tegelijkertijd werken aan hun persoonlijke leerdoelen.

Intensieve individuele training in de executieve functies. Deze training vindt plaats op school.

Intensieve online training om het werkgeheugen te verbeteren. Deze volg je vanuit huis.

Basisclub thema gallerij

nl_NL