Cogmed geheugen training

Online intensief training om het werkgeheugen te bevorderen

Tijdens het online trainingsprogramma bij de Basisclub in Amsterdam krijg je begeleiding van een gekwalificeerde coach (Jessie Mooij, MSc). Het doel van de training is het werkgeheugen verbeteren en daardoor ook de aandacht, het leervermogen en de werkhouding te optimaliseren. De training is bewezen effectief (https://www.nji.nl/interventies/cogmed-werkgeheugentraining), maar ook intensief. Het vraagt veel van zowel de deelnemer zelf als van zijn/haar directe omgeving. Het werkt alleen als de deelnemer gemotiveerd is en wordt gesteund door de mensen om zich heen. Ook worden er altijd beloningen afgesproken om een deelnemer extra te motiveren en te belonen voor zijn/haar inzet. Bij deelname van een kind wordt geadviseerd een volwassene elk trainingsblok de rol van trainingshulp aan te nemen om de leerling te kunnen stimuleren en feedback te geven. Gezien de training volledig online plaats vindt, is het ook mogelijk om de training op afstand te volgen. Wekelijks vindt een telefonisch coachingsgesprek plaats om de voortgang te monitoren en te motiveren. Op deze pagina is het mogelijk om Cogmed uit te proberen: https://training.app.cogmed.com/demo

Mogelijke resultaten van een Cogmed Werkgeheugen training zijn:

 • Beter concentreren
 • Beter gestructureerd werken
 • Beter het overzicht bewaren
 • Sneller mentaal tot rust komen
 • Belangrijke informatie beter onthouden

Soorten Cogmed programma's en protocollen

Tijdens de intake wordt besproken welk Cogmed trainingsprogramma en protocol het best passend is. Afhankelijk van hoe vaak en hoe lang er per keer getraind wordt, duurt de totale training minimaal 5 weken tot maximaal 14 weken. In onderstaande tabel staat de duur van de training in de verschillende protocollen weergegeven.

Cogmed Create

 • Voor kinderen en jongvolwassenen (4-17 jaar).
 • Afsluitend wordt als beloning een stad gebouwd.

Cogmed Focus

 • Voor iedereen.
 • Prikkelarm en zonder beloning.

Standard

 • Bestaat uit visueel ruimtelijke oefeningen, met letters en cijfers.

Light

 • Bestaat uit visueel ruimtelijke oefeningen, zonder letters en cijfers.

Standard

 • Bestaat uit visueel ruimtelijke oefeningen, met letters en cijfers.

Light

 • Bestaat uit visueel ruimtelijke oefeningen, zonder letters en cijfers.
25 min per blok
35 min per blok
50 min per blok
Totaal aantal blokken
40
30
25
5 blokken per week
8 weken
6 weken
5 weken
4 blokken per week
10 weken
8 weken
6 weken
3 blokken per week
14 weken
10 weken
8 weken
Tijdens het (online) kennismakingsgesprek wordt samen gekeken welk programma en welk protocol het beste past.
 
Er kan gekozen worden uit het light of standard programma. Het verschil is dat er bij het standard programma gebruik wordt gemaakt van cijfers en letters en bij het light programma niet.
Dat maakt het light programma geschikt voor o.a. jonge kinderen (4-7 jaar). Binnen deze programma’s kan gekozen worden voor create of focus. Hierbij is het verschil dat bij create elke training wordt afgesloten met een beloning waarbij de deelnemer een stad kan bouwen met de verdiende punten. De focus versie is prikkelarm en zonder beloning. 
 
In de tabel hiernaast is te zien welke protocollen er gevolgd kunnen worden. Als er bijvoorbeeld 5 keer per week, 25 minuten per blok getraind wordt, duurt het 8 weken om de totale training te doorlopen. En als er 4 keer per week 40 minuten per blok wordt getraind duurt het 6 weken om de training te doorlopen. Of als er 3 keer per week 35 minuten per blok getraind wordt, dan duurt de hele training 10 weken. Samen bekijken we welke optie het prettigst werkt. 

Meer info nodig?

Neem contact met ons op via info@basisclub.nl voor meer informatie over de Cogmed werkgeheugentraining bij de Basisclub. Of doe alvast een demo via deze link.  
nl_NL